+48 661 831 437 margomar@op.pl

KLUB FACHOWCA FAKRO to projekt zorganizowany na portalu internetowym dedykowanym wykonawcom branży budowlanej. Członkiem KLUBU FACHOWCA może zostać każda osoba montująca produkty FAKRO. Osoba należąca do Klubu objęta jest bezpłatnym, wielostopniowym programem szkoleń, co zapewnia jej stałą możliwość poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie montażu produktów FAKRO. Może również korzystać z darmowych wyjazdów rekreacyjno-szkoleniowych, projektów i konkursów. Potwierdzeniem udziału w szkoleniach jest wpis do Legitymacji Fachowca.